Du skriver til dit faglige fællesskab i bred forstand: dine medstuderende, dine undervisere, eksaminator, censor og andre som er interesserede i jeres fags emner og problemstillinger.

Det kan være en hindring for din skriveglæde, hvis du fokuserer for meget på eksaminator og censor. Vi ved fra vores vejledninger af studerende, at det kan medføre tanker som:

  • Det virker nyttesløst at skrive til eksaminator og censor. De ved de jo meget mere om de faglige emner, end jeg gør.
  • Det virker skræmmende at skrive til eksaminator og censor. Mon de sidder og griner af mit lave niveau?

Skriv derfor til dit faglige fællesskab. Forestil dig fx, at dine medstuderende skal læse din opgave for at blive klogere på dit emne. De er på samme niveau som dig, men de har ikke lige valgt at skrive opgave om det samme som dig, og derfor skal du omhyggeligt definere og forklare, så de kan forstå hvad du gør i opgaven og hvordan du når frem til din konklusion.