Vi tilbyder skrivevejledning til studerende, som er stødt på problemer med akademisk skrivning. Vores vejledning kan fx handle om at:
  • tackle frustrationer i en skriveproces
  • planlægge en skriveproces
  • leve op til kriterier for forskellige opgavegenrer
  • opfylde krav til de enkelte afsnit i en opgave
  • argumentere akademisk

I forbindelse med vejledning giver vi også feedback til tekst, som du har skrevet. Feedbacken kan have form af:

  • kommentarer til hvad der fungerer godt og mindre godt, fx i et udkast til analyseafsnit
  • forbedringsforslag, fx til en indledning
  • forslag til hvad der kan undværes i en opgave, som er blevet for lang
  • … eller lignende


Pris for en times vejledning inklusiv læsning af max 3 siders tekst:

800,- kr. pr. time
2100,- kr. ved køb af 3 timers vejledning
100,- kr. pr. ekstra side, der læses, ud over de 3 sider