Når du skriver redegørende afsnit, reproducerer du noget. Det kan fx være et begreb, en teori, en metode, din empiri eller en problemstilling. Du gennemgår det ud fra et bestemt formål, og det betyder, at du kun gør rede for det, som er relevant i forhold til det, som er vigtigt i din opgave.

Studerende, som vi vejleder, har fx udfordringer med:

  • At forstå det stof de skal redegøre for. Det medfører som regel, at de skriver lange redegørelser, som de så senere forkorter.
  • At skelne mellem hvad der er relevant og mindre relevant. Her bliver problemformuleringen en vigtig styrepind.
  • At forveksle redegørelse og genfortælling. Det hjælper at huske på, at det at genfortælle er at gengive indholdet, mening for mening i andres tekst uden at skelne mellem relevant og mindre relevant.

Husk litteraturhenvisninger i redegørende afsnit. Det skal være tydeligt, hvem du låner af, når du reproducerer begreber, teorier, problemstillinger osv. For i redegørende afsnit viser du, at du har forstået dit fags viden og hvilke faglige autoriteter denne viden kommer fra.